Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 27 czerwiec 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

REGION FOOD Tomasz Nowak REGION FOOD Tomasz Nowak
Józefa Radwana 12
62-800 Kalisz
Polska
Email: es.jinpurhc@ot
Numer telefonu: +48.604 549 208
VAT ID: 6181795011

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) REGION FOOD Tomasz Nowak REGION FOOD Tomasz Nowak:

Tomasz Nowak

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

250951173

Możesz uzyskać dostęp do tych zasad i przepisów tutaj:
https://chrupnij.se/regulamin

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.